Noras sustabdyti padeda skleisti

Posted by in apmąstymas

Prisikėlęs Dievo Sūnus liepė Apaštalams skelbti Gerąją Naujieną visiems žmonėms, ką jie ir darė burdami naujus Jėzaus mokinius į pirmąją Bažnyčios bendruomenę. Tas uolumas tapo žydų nepasitenkinimu ir su įniršiu vykdomų persekiojimų priežastimi.  Kuo labiau tikintieji buvo nekenčiami ir kankinami, tuo stipriau išsiskleisdavo Evangelija tuose miestuose ir rajonuose, į kuriuos jie bėgdavo pasislėpti nuo pavojaus. Tačiau buvo ir tokių Kristaus sekėjų, kurie pasilikę Jeruzalėje savo kančia ir net mirtimi liudijo Viešpaties žodžius: „ateinančio pas mane aš neatstumsiu…aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną.”