Ganytojas ir avis

Posted by in apmąstymas

Ganytojas ir avis yra suvienyti bendro gyvenimo – dieną ir naktį, lietuje ir karštyje, pavojuje ir džiaugsmuose – visada kartu pasitikėdami vienas kitu. Ganytojas myli savo avį ir pasirūpina viskuo, gano ją atsakingai ir nuolat saugo. Jam nėra baisu prisipažinti, jog yra savo avies ganytojas, visiems su pasididžiavimu pasakoja apie ją, nebijo net savo gyvybės paguldyti už ją.

Visą tai daro Jėzus dėl manęs; kaip Jam atsidėkosiu?