Tikėti ar žinoti

Posted by in apmąstymas

Kartais atrodo, jog Apaštalams, kurie matė Jėzų Kristų, girdėjo Jo mokymus ir buvo Jo padarytų stebuklų dalininkais, įtikėti buvo lengviau, nei mums,  kurie nei nematėme nei girdėjome Mesijo. Tačiau tikėti nereiškia matyti ar girdėti, bet priimti tai, ko negalime įrodyti logika, tyrimais ar asmenine patirtimi. Apaštalai lygiai kaip ir mes turėjo įtikėti Į Jėzų – Dievą, kuris mūsų juslėm nėra pasiekiamas ir protu apčiuopamas. O gal Apaštalams net buvo sunkiau, nes jie matė Jėzų – Dievo Sūnų tapusį žmogumi.