Vienintėlis ir tobulai Geras

Posted by in apmąstymas

Dėl nuolat vykstančios gėrio ir blogio kovos, taip pat vykstančios ir mūsų viduje, esame linkę priimti teiginį, jog yra du dievaičiai: geras ir blogas, valdantys visą pasaulį. Taip galvojo žmonės išpažįstantys manicheizmą ar gnozą, ar svetimą mūsų kultūrai tolimų rytų filosofiją, pasislėpusią yin-yang ženkle. Tačiau apaštalas Jonas savo laiške aiškina, kad Dievas yra vienas ir Jam nieko netrūksta, Jame yra pilnatvė, tobulybė ir šviesa, o visame pasaulyje nėra jokių varžovų ar kovojančių jėgų, kurios būtų nepriklausomos nuo Jo. Tik mūsų pačių, kaip Jo kūrinių, laisvos valios sprendimai gali mus paslėpti nuo Dievo ir uždaryti savo neapykantoje, mele, ribotume ir neviltyje. Kad to neįvyktų romios ir nuolankios Širdies Mesijas atneša mūsų sieloms atgaivą ir atleidimą.