Šv. Juozape, darbininkų pavyzdy – melski už mus!

Posted by in apmąstymas

Šv. Juozapas moko mus, ypač šiandien, kai liturgijoje minime jį – darbininką, kad titulas, ar kartą priimtas sprendimas, įpareigoja visur ir visada tinkamai elgtis. Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis ir Dievo Sūnaus Globėjas, angelo paragintas ir padrąsintas, priėmė savo žmoną bei pradėtą iš Šventosios Dvasios vaiką kaip dera vyrui ir tėvui. Eidamas šias pareigas Juozapas ne tik pasirūpindavo materialiniais reikalais savo namuose dirbdamas staliumi. Jis parodo, kad šeimos gyvenimas ir darbas žmogui yra būtinas ir naudingas, nes formuoja charakterį bei moko atsakomybės, padeda žmogui nuolat bręsti ir kūrybingai žiūrėti į kasdienybę, išlaisvina nuo egoizmo, puikybės ir baimės, įskiepija išminties ir garantuoja prasmę šiandien ir laimę anoje pusėje.