Ne veltui įtikėję

Posted by in apmąstymas

Jėzus Kristus kentėjo, mirė ir prisikėlė, kad mus išpirktų iš visų nuodėmių; pats pasirinko tokį mūsų išganymo būdą ir jau Senajame Testamente apie šiuos planus apreiškė.  Tai tikėjimo tiesų pagrindas ir šerdis – jų priėmimas veda žmogų į susitikimą su Dievu ir galimybę matyti Jį veidas į veidą. Tai, kas Senojo Testamento laikais Izraeliečiams buvo mirties priežastimi, – Naujojo Testamento mokiniams yra didžiausia malonė. Pilypas ir Jokūbas Jaunesnysis nesuabejojo visko atsisakyti, kad  galėtų matyti Dievą šiame gyvenime, ir visoje amžinybėje.

Šv. Pilipo ir šv. Jokūbo, apaštalų šventė
Skaitiniai
1 Kor 15, 1–8: Viešpats pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams
Ps 19, 2–3. 4–5. P.: Per visą žemę eina jų aidas.
† Jn 14, 6–14: Jau tiek laiko esu su jumis, ir vis dar manęs nepažįsti!