Valandėlė

Posted by in apmąstymas

Dievas, Amžinas ir Nekintamas, neskaičiuoja laiko, nes Jam viena valandėlė yra kaip tūkstantis metų, o tūkstantis metų kaip viena valandėlė. Tai mums, žmonėms, gyvenantiems laiko išmatuojamoje realybėje, viskas turi pradžią ir pabaigą. Todėl Jėzaus atsiskyrimas nuo mokinių dėl Jo Kančios ir Mirties yra tik laikinas, trunkantis vien valandėlę, o Viešpaties sugrįžimas atneša jiems labai daug džiaugsmo. Geriau, kad atsiskyrimas su Mokytoju nevyktų dėl mūsų nuodėmių ir Jo išsižadėjimo, nes tada valandėlė atrodo labai ilga; nors ir tada Gailestingas Dievas ieško mūsų ir greitai suranda. Pagalba neatsiskirti ateina iš Marijos, kuri, kaip Fatimoje vaikus, taip ir mus, skatina rožinio malda melstis atsivertimo sau ir dieviško gailestingumo pasauliui.

 

Skaitiniai:

Apd 18, 1–8: 
Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4.
† Jn 16, 16–20: