Labai pamilau

Posted by in apmąstymas

Daug kur ieškojau džiaugsmo ir ramybės, tačiau pilną ir tobulą džiaugsmą suradau vien Dieve, kuris mane sukūrė, atpirko, kuriam rūpiu, kurio meilė nepriklauso nuo mano ištikimybės. Deja, kol nepriėmiau Jėzaus Evangelijos ir Aukos vaisių, apie Dievo meilę nieko nežinojau bei vidinio ir tvirto džiaugsmo ieškojau savo įnorių ir geismų patenkinimuose. Kai patyriau apglėbiančią visą mane Viešpaties malonę ir atvėriau jei šridies gilumas, nei žemė nebeteikia džiaugsmo nei gyvenimas be Dievo nebeturi prasmės.
Taip galėjo parašyti šv. Margarita iš Kortonos, kuri yra vadinama „pranciškonų Magdalietė”, „nes labai pamilo” (Lk 7,47)

Skaitiniai:

Apd 18, 23–28: 
Ps 47, 2–3. 8–9. 10.
† Jn 16, 23b–28: