Kiek yra Evangelijų?

Posted by in apmąstymas

Apaštalas ir evengelistas Jonas aprašė Jėzaus gyvenimą, Jo mokymus, padarytus stebuklus ir visą misiją, kuria mus išganė. Taip pat kiti Mesijo mokiniai aprašė iš savo pusės tuos pačiuos įvykius pabrėždami tuos momentus, kurie jiems buvo svarbūs ir reikšmingi. Kiekvienas tikintysis turi savo asmeninį ryšį su Viešpačiu ir tik jam įpatingoje ir išskritinioje akimirkoje patyrė Dievo meilės jėgą, gailestingumo malonę, rūpesčio galią, pamokantį išmintį bei galėtų paliudyti ir surašyti „daug kitų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu juos visus atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti”.

Skaitiniai:

Apd 28, 16–20. 30–31: 
Ps 11, 4. 5. 7.
† Jn 21, 20–25: