Tikroji Motina!

Posted by in apmąstymas

Priėmusi iššūkį būti Dievo Sūnaus Motina, Marija visiškai pasiaukojo šiam pašaukimui: pagimdė pasaulio Atpirkėją, šv. Juozapui bendradarbiaujant su atsidavimu auklėjo ir globojo Jį, kentėjo kartu su Juo dėl žmonių išganymo. Nuolatinis buvimas prie Viešpaties, Marijos širdį pripildė meilės ir padarė tokią plačią, kad Ji nedvejodama sutiko būti ir Jėzaus įsteigtos Bažnyčios narių Motina. Dabar kartu su mumis laukia Šventosios Dvasios, kurią pati jau turi, malda užstoja pas Dangiškąjį Tėvą, išklauso  ir priglaudžia verkiančius ir prašančius, moko tikėjimo ir pasitikėjimo tuos, kurie ieško Dievo ir gyvenimo prasmės, džiaugiasi išugdytomis dorybėmis ir augančiu šventumu. Marija yra Tikroji mūsų Motina!

Skaitiniai

Pr 3, 9–15. 20:   arba Apd 1, 12–14: 
Ps 87, 1–2. 3. 5. 6–7.
† Jn 19, 25–34: