Atsidėkojimas

Posted by in apmąstymas

Žmogus, patyręs Dievo meilę, apdovanotas visokiomis dovanomis ir sužavėtas Jo ištikimybe, nori kuo tinkamiausiai atsidėkoti Viešpačiui – sugalvoja įvairias aukas, pažadus, pasiryžimus, puošmenas ir turtingas detales altoriui. Išminčius Siracidas duodamas gerą patarimą – „Kaip Dievas tau duoda, ir tu jam taip duoki” – nurodo, jog mieliausi Dievui nė materialūs dalykai, bet teisinga širdis, besąlygiškas pasitikėjimas Juo, gailestingumas kitam ir nugalėjimas savo geismų ir vidinio chaoso. Kadangi, ateidamas į šį pasaulį ir mirdamas ant kryžiaus, Dievas visiškai pasiaukojo dėl kiekvieno žmogaus išganymo, šv. Petras Apaštalas šaukia: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“.

Skaitiniai

Sir 35, 1–12: Kas vykdo įsakymus, – degina auką
Ps 50, 5–6. 7–8. 14. 23. P.: Kas tiesiai žygiuoja, tam Dievas parodys išganymą.
† Mk 10, 28–31: Šiuo metu jūs gausite šimteriopai (kartu su persekiojimais) ir ateisiančiu laiku – amžinąjį gyvenimą