Pirmas tarnas

Posted by in apmąstymas

Tarnauti Dievui ir tarnauti žmogui – tai kiekvieno Jėzaus mokinio pareiga, nes ir Mokytojas atėjo ne dėl savo garbės, o gyvybę už nusidėjėlius paguldyti. Ne visi tai suprato ir ne visi Jo užtarnautą malonę priėmė, bet tai nesustabdė Dievo Sūnaus tarnystės misijos. Taip pat ir kiekvieno mūsų tarnavimas kitiems neturėtų priklausyti nuo to, ar kažkas paprašys, ar priėmė tai su dėkingumu, ar įvertino taip, kaip mes norėtume. Tarnystės tikslas – daryti gera, o ne įsiteikti, pagerinti gyvenimą, o ne palengvinti, padėti pasiekti šventumą ir amžinybę, o ne pastumti į troškimų pildymą ir paskandinimą nuodėmėse. Tarnas skuba būti pirmas, nes tikrai myli.

Skaitiniai

Sir 36, 1. 4–5a. 10–17: 

Ps 79, 8. 9. 11. 13.

† Mk 10, 32–45: