Pasitikėjimo riba

Posted by in apmąstymas

Argi Jėzus nemoka skaičiuoti? Juk turėtų pagirti tuos, kurie dovanojo daug, o ne vargšę našlę, kuri įmetė į aukų dėžutę vos du pinigėlius. O gal ši našlė kasdien įmesdavo po du pinigėlius ir per visus metus susirinko didesnė suma negu turtuolių vienkartinė metinė auka? O gal Jėzus visiškai nekreipia dėmesio į aukos materialinę vertę, bet nori mus išmokyti pasitikėjimo be ribų. Su tokiu pasitikėjimu tuokiasi jaunavedžiai  žadėdami mylėti vienas kitą „kai sveikata tvers ar ligos suims“, arba valstybės pareigūnas duoda priesaiką ginti ir dirbti tėvynės labui, o ne dėl savo naudos, ar gydytojas, kuris pasiryžta kiekvieno paciento sveikatą ir gyvybę saugoti, o ne „padėti“ jam mirti, arba katalikas nepritaria nuodėmei, argumentuodamas, jog dabar kiti laikai. Pasitikėjimas Dievu yra tikras, kai pasitikime visada ir besąlygiškai.

Skaitiniai

Tob 12, 1. 5–15. 20: 
Tob 13, 2. 6. 7. 8.
† Mk 12, 38–44: