Karalienės titulo verta

Posted by in apmąstymas

Druska yra sūri, ir taip turi būti. Degančios žvakės liepsna apšviečia vietą aplinkoje. Karalienė Jadvyga, šventoji, kartu su savo vyru Jogaila, siekė santarvės tarp Lenkijos ir Lietuvos didikų bei taikos su Kryžiuočių Ordinu. Taip pat, kaip tikroji karalienė, gailėjosi visų tautiečių, ypač vargšų, ligonių ir neturtingųjų. Brangindama tikėjimą ir norėdama visiems duoti galimybę pažinti Dievą, tapo „Lietuvos krikšto Motina“.

Skaitiniai

2 Kor 1, 18–22: 

Ps 119, 129. 130. 131. 132. 133. 135.

† Mt 5, 13–16: