Vis tiek nieko nesikeičia

Posted by in apmąstymas

Išrinkus naują prezidentą ar pasikeitus vyriausybei, dažniausiai keičiasi ir politika, požiūris į visuomenę, kitaip yra tvarkomi užsienio politikos reikalai. Panašiai įmonės savininkui ar direktoriui pasikeitus, keičiasi ir strateginis verslo planas. Kitaip yra tikėjimo reikaluose – Jėzaus atėjimas neatnešė naujų taisyklų nei nepakeitė sąlygų amžinybei laimėti. Taip pat vėliau atsiųsta Šventoji Dvasia nieko nekeitė, nes ir Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia yra vienas Dievas – Švenčiausioji Trejybė. Jokio žmogaus komentarai, paaiškinimai, bandymai iš naujo parašyti gyvenimo taisykles nepakeis Dievo įsakymų ar potvarkių. Norėdamas būti danguje ir bent šiek tiek tikro džiaugsmo ir tikros laimės patirti jau čia, žemėje, privalau laikytis Viešpaties nurodymų.

Skaitiniai

2 Kor 3, 4–11: 
Ps 99, 5. 6. 7. 8.9:
† Mt 5, 17–19: