Su gimtadieniu, Marija!

Posted by in apmąstymas

Marijos gimimas tai vienas, Dievo suplanoto žmonijos išganimo, etapų. Kai brėkštant daikai atgauna formas ir kiek vėliau spalvas, taip žmonės išvydę Nekaltąją, atsisūka nuo nuodėmių, jų širdyse atsiranda vilties ir ramybės, o Dievo malone jau veda juos į išganymo pilnatvę.
Kai ne tik Lietuvą, bet visą Europą, apėmė įvairiausių protestantų erezjos, Marija sužibėjo Šiluvoje ir vekdama skatino gerbti Jos Sūnų, kaip tai darė anksčiau*. Ar Marija kartais ir šiandien neverkia?

*„Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. https://siluva.lt/marijos-apsireiskimas/