Nieko neimkite kelionei…

Posted by in apmąstymas

Jokio daikto reikalingo kelionei, jokio dokumento ar rekomendacijos teikiančių bent mažiausią saugumą ir pasitikėjimą, nei jokio prietaiso, kuris padėtų ar palengvintų Gerosios Naujienos skelbimą. Jėzaus išsiųsti Apaštalai yra aprūpinti Dievo Žodžiu, kuri patys pažino, entuzjastiškai priėmė ir kuriuo gyvena, apginkluoti galia išlaisvinčia žmonės iš piktųjų dvasių pančių bei jėga gydyti ligonius – nieko savo, vien dovanos iš dangaus. Apaštalai pilni tikėjimo ir pasiryžę pasiaukoti dėl žmonių išganymo iškeliavo vykdyti Dievo pasiuntinybę; ir taip daro iki šiol jų mokyniai.

Skaityniai:

Ezd 9, 5–9: 
Tob 13, 2. 4abc. 7–8.
† Lk 9, 1–6: