Šventoji vagė

Posted by in apmąstymas

Mažoji Tereselė, šios dienos globėja, patį save pavadino vagę, nes pažadėjo nuėjus į dangų, pagrobti kuo daugiau malonių ir siųsti į žemę Dievo malonių lietų. Kiekviena Viešpaties dovana tai proga pagilinti savo tikėjimą ir pagalba padaryti dar vieną žingsnį šventumo link. Pagal mintį „Kam daugiau duoda, iš to daugiau reikalaujama”, Chorazino, Betsaidos ir Kafarnauno miestų gyventojai, tie kurie daugiausiai Jėzaus pamokslų girdėję, dažniausiai Jį matę, gausybė Jo padarytų stebuklų patyrę, dėl to, kad neatsivertė, negali tikėtis gailestingumo teismo dieną. Įdomų, ar Sidono ir Tyro gyventojai atsiverstų patyrę tiek Dievo malonių, įspėjimų ir Viešpaties meilės įrodymų kiek gavau aš?