Imk!

Posted by in apmąstymas

Jėzaus kvietimas į Dievo Karalystę nėra vienkartinis – daug kartų ir įvairiausiais būdais Viešpats nori mums paaiškinti kaip svarbu ir gera būti danguje. Šiandieniais palyginimais savo bendru žodžiu „imti” atskleidžia tiesą, kaip tapti Dievo Karalystės piliečiu. Imti galima tai, kas kažkieno yra paruošta ir mums duotą; imti tai padaryti savo, naudotis ir rūpintis tuo; imti tai sutikti, kad tai pakeistų aplinka ir mane patį; imti tai bendradarbiauti dabar dėl pasekmių ateityje. Visą tai padarė garstyčios grūdelis sode ir raugas su miltais. Tačiau permainos vyko tik dėl to, kad kažkas ėmė.