Visi Šventieji

Posted by in apmąstymas

Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų šventi, o tai reiškia, kad nori mums padėti atgaivinti tai, kas mumyse yra geriausia. Tas kelias į save, į savo gyvenimo gilumą, iš tikrųjų yra kelią į Dievo gilumą, Jo valios ir išminties gilumą. Tik Dievas žino, kas yra geriausia mumyse ir mums. Tik toks gilus ir nuolatinis dialogas su Dievu apie save, garantuoja, jog atrasime ir priimsime savo bruožus – gabumus ir trūkumus – bei įgyvendinsime pašaukimą į šventumą.

Apmąstymo gairės – br. Kamil OFM Conv.

Skaitiniai:

Apr 7, 2–4. 9–14: 
Ps 24, 1–2. 3–4ab. 5–6.
1 Jn 3, 1–3: 
† Mt 5, 1–12a: