Ataskaita

Posted by in apmąstymas

Šiandien Evangelijoje aprašytas prievaizdo atvejis verčia susimąstyti apie savo gyvenimą ir jo pabaigą, nes kiekvienas mūsų turės duoti ataskaitą už savo padarytus ar nepadarytus darbus ir atsakyti už panaudotas ar prarastas malones ir progas. Kartais Dievo suteiktas dovanas: laiką, gabumus, jėgas ir t.t., galime panaudoti pagal paskirtį, o kartais išeikvoti ir panaudoti privatiems tikslams, malonumams, arba nepanaudojus leisti jiems supūti.Tačiau ką nors daryti mus skatinti turi ne bausmė ir gėda paskutinio teismo akivaizdoje, bet žinojimas, jog Viešpats pasitikėjo manimi bei mano, kad galiu tai padaryti teisingai ir gerai. Ar Viešpats gali klysti?