Tikras išgydymas

Posted by in apmąstymas

Keliaujantį į Jeruzalę Jėzų pasitiko dešimt raupsuotųjų ,prašančių išgydymo – ir gavo ko prašė. Pagal to meto teisę, kiekvienas išgydytasis turėjo praeit kunigo patikrą ir paaukoti padėkos auką, bet tik vienas iš Evangelijoje aprašytų išgydytų susimąstė ir padėkojo tam,  kam turėjo padėkoti. Tik tada vyko tikras stebuklas – tikėjimas grąžino jam žmogaus orumą bei Dievo vaiko laisvę ir džiaugsmą. Argi ne tokio išgydymo trokšta kiekvienas iš mūsų, kai dvasia patiria Viešpaties malonės jėgą ir Aukščiausiojo prisilietimą, pakylantį lyg aušra?