Kam reikalingas tikėjimas?

Posted by in apmąstymas

Kaip Jėzus  iš ko nors prašančio žmogaus (pavyzdžiui išgydymo ar išlaisvinimo), reikalauja tikėjimo, taip ir tikėjimas yra reikalingas besimeldžiančiam žmogui, nes malda tai ne gražiausių žodžių, ar gražiausiai ištartų žodžių upė. Tai tikėjimas Gyvuoju ir Visagaliu Dievu bei sprendimas priimti viską, ką Jis duoda. Tačiau tai nenubraukia mūsų prašymų ir norų. Jis greitai ima mus į savo saugias rankas bei suteikia mūsų išganymui  reikalingų malonių mums dar net nepaprašius. O jei nesuteikia mums to, ko prašome tai arba turime išmokti kantrybės ir pažinti laukiamos malonės vertę, arba ši dovana mums pakenktų ir trukdytų pasiekti dangų.

Skaitiniai