Dievo ašaros

Posted by in apmąstymas

Kiekvieno žmogaus net mažiausia ar slaptai padaryta nuodėmė, nors gali atrodyti nereikšmingai, yra Viešpaties didelis rūpestis. Todėl pagailėjęsmViešpats atėjo į žemę, kad savo kančia atpirktų žmogų iš piktojo vergijos ir iš naujo padarytų Dievo vaiku. Tačiau nepriimta šią Jo malonė, o tuo labiau, nepstėbėtas, nelauktas ir neįvertintas Jo apsilankymas išspaudžia iš Jėzaus akių ašaras. Kaip svarbu asmeniškai priimti Viešpaties dovaną, o savo ištikimybe atluginti už kitų nedėkingumą.