Eikite!

Posted by in apmąstymas

Kokie gražūs ir stiprūs yra Viešpaties žodžiai! Kurdamas pasaulį Jis ištardavo vieną žodį ir viskas, iš nieko, be jokio modelio, atsirasdavo; ir kiekvienas kūrinys buvo nepakartojamas ir išskirtinis. Apaštalų sielose taip pat Dievo žodis sukūrė kažką neįprasto – norą tarnauti Mesijui ir skelbti Jo Evangeliją – Gerąją Naujieną. Pašaukimo galia padrąsino Jėzaus mokinius palikti įprastą gyvenimą, kokį gyveno iki šiol ir pradėti skelbti Dievą.
Ar Dievas, tardamas žodį, įstengė sukurti kažką įspūdingo manyje?