Ar ir aš galiu?

Posted by in apmąstymas

Pasakyti „Tavo nuodėmės tau atleistos” ir pasakyti „Kelkis ir vaikščiok” yra labai lengva. bet  padaryti, kad taip įvyktų, tai tikroji galia! Jėzui lengva tai ir pasakyti ir padaryti, nes Jis būdamas Dievas, viską gali. Aš irgi galiu padaryti, tai ką pasakiau, ne viską, bet tai, kas mano galioje. Vienuolis davęs įžadus gali jų laikytis, nes pašauktam žmogui tai įmanoma. Vyras ir žmona, susituokdami davė vienas kitam priesaiką, kurią įmanoma ištesėti. Šv. Mikalojus, tapdamas vyskupu, pamilo Bažnyčią ir visus tikinčiuosius, todėl jam buvo įprasta padėti nuskriaustiesiems. Ar ir aš galiu?

Skaitiniai