Verkti ar šokti?

Posted by in apmąstymas

Dar nėra gimęs toks žmogus, kuris patenkintų visų norus – sako sena patarlė, kuri tinka ir dvasiniams dalykams. Visiems ir visada pataikauti, patikti, kiekvienoje situacijoje girti ir lepinti – tai nėra nei Jėzaus misijos nei šventųjų gyvenimo tikslas.
Kiekvienas mūsų turi Dievo nubrėžtą savo kelią į išganymą, o tam keliui esu sukurtas ir paruoštas – apdovanotas tinkamomis malonėmis, talentais ir charizmomis. Taigi, pirmyn! Darykime savo.

 

Skaitiniai

Iz 48, 17–19: 
Ps 1, 1–2. 3. 4. 6.
† Mt 11, 16–19: