Posted by in apmąstymas

Pranašas Elijas, tartum ugnimi, pašalino pagoniškus kunigus iš Izraelio žemės, pats tvirtai laikėsi Dievo įsakymų kelio bei su dideliu pasiaukojimu kovojo žodžiu, kad jo tautiečiai liktų ištikimi Viešpačiui. Panašai šv. Jonas Krikštytojas, balsas šaukiantis dykumoje, ragino artimus susitaikinti, savo gyvenimo takus tiesais padaryti, nulyginti puikybės viršūnes ir užkasti nuodėmių duobes. Ar šių metų adventas turi savo Eliją ar Joną? Ar aš esu linkęs jo klausytis ir Mesijo atėjimo laukti?