Ko išėjote pamatyti?

Posted by in apmąstymas

Jėzus savo kalboje minioms labai aušktai įvertino Joną Krikštytoją pavadinęs jį didžiausių tarp gimusių iš moters, nes tai vienintelis Senojo Testamento pranašas, kuris skelbia Mesijo ateimą ir Jį atėjusį parodė. Bet Naujojo Testamento mokiniai ir Dangaus Karalystės nariai, net mažiausi, yra didėsni už Joną Krikštytoją, nes nuo Jėzaus laikų visi žmonės yra lygiai Mesijo Kančia ir Mirtimi atpirti ir gali būti paskirti tik į dvi grupes: į tuos, kurie tiki ir priima išganymą ir į tuos, kurie atmeta išganymą. Pasirinkimas vyksta laisvu kiekvieno žmogaus sprendimu, o tas prasideda kaip rošiamės artėjančioms Kalėdoms. Ko išeinam ieškoti: ar gražesnės eglutės, brangesnių dovanų, gaminame gardesnių patekalų ir madingesnių drabužių, ar ieškome progos atgaivinti sielą, kunigo teikiančio išpažinties metu Viešpaties gailestingumą, advento rekolekcijų stiprinančių žodžių, pilnų besąlygiškos meilės gerų darbų, su „senais” priešais susitaikymo akimirkos?