Galybių Viešpats žemėje

Posted by in apmąstymas

Kaip susitvarkyti su supančia realybe, ypač dabartiniais sunkiais laikais? Gal dalyvauti įvairuose kursuose, rekolekcijose, regulariai lankyti sporto klubą, atidėti sutaupytų pinigų sumą netikėtams išlaidams?
„Dovydas darėsi vis galingesnis ir galingesnis, nes su juo buvo Galybių Viešpats.” * Dievas žada, jei tikrai priimsi Jį, kaip viso savo gyvenimo ir visų savo reikalų Viešpatį, ne tik susitvarkysi kasdienybėje, bet taip pat tapsi tvirtesnis ir išmintingesnis per tuos sunkius išbandymus – busi atsparus piktojo puolimams, lyg Jėzus.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.

* – Šventasis Raštas. Senasis ir Naujasis Testamentas, Lietuvos vyskupų konferencija, 2009;

Skaitiniai E2 (38)