Posted by in apmąstymas

Jėzus siunčia Apaštalus į visą pasaulį eiti ir skelbti Gerąją Naujieną apie Mesijo auką – kančia, mirtį ir prisikelimą – visai kūrinijai. Tai reiškia kiekvienam žmogui, ar jis yra mano giminaitis, kaiminas ar nepažįstamasis, ar yra turtingas, kilmingos giminės, ar paprastas, vargšas, su tokiu pačiu uolumu turiu pasakoti, kokių nuostabių malonių Dievas paruošė ir nuolat teikia visai žmonijai. Viešpaties sukurta kurinija tai ne tik žmonės, ką suprasto pavyzdžiui šv. Pranciškus Asyžietis ir šv. Antanas, kurie skelbė pamokslus paukščiam ar žuvims. Jėzaus siuntimas skelbti Evangeliją kūrinijai neapsiriboja iki žodžiu – reikia ir „ekologiško atsivertimo”.

Skaitiniai Š (32)