Bejėgis Viešpats

Posted by in apmąstymas

Jeigu Jėzus yra Visagalis Viešpats ir Amžinojo Dievo Sūnus, kam gi pašaukia naujus mokinius ir siunčia pas žmones. Dar galima sutikti, kad reikalingi buvo Apštalai, bet jų jau dvylika – ar reikia papildomų septyniasdešimt du, kad pavyktų Mesijo misija? Pirma, tikėjimo negalima uždaryti tarp namų sienų ar širdies gilumoje – tikėjimas, gyvas ir autentiškas, išsilieja iš žmogaus liudijmuose ir pasiekia artimą meilės darbais. Antra, tikėjimas gimsta ir auga Gerosios Naujienos iš klausymo – todėl reikia išgirsti žodžius, kad žmogus norėtų priimti Žodį, pamiltų Jį ir sektų Juo.

Skaitiniai