Ar iki septynių kartų?

Posted by in apmąstymas

Dievas būdamas gailestingas mums nusidėjėliams ir greitai atleisdamas mūsų kaltes mums paprašius, nuolat ragina mus Juo sekti, kasdien tapti bent šiek tiek panašesniais į Jį, ką pasieksime, jei būsime gailestingi savo artimiems, kurie nusikalsta ir skriaudžia mus. Svarbu suprasti, jog atleisdami kaltę (ar mažesnę ar didesnę, ar skaudžią ar nereikšmingą, ar padarytą nepažįstamo žmogaus ar visiškiai netikėtai artimo draugo) ne tik atstatome santykius su kitais; tuo pačiu atiduodame garbę Aukščiausiajam. 119 psalmės autorius sako „Šlovinu tave [Viešpatie] kasdien septynis kartus”, o šv. Pranciškus Asyžietis pridūria, kad žmogus atiduoda Dievui garbė atleisdamas ir ištvėrdamas sunkius mėginimus ir kančią*.

 

Skaitiniai KV (158)

 

* Saulės giesmė

Aukščiausiasis, visagali, gerasis Viešpatie,
Tau šlovė, garbė ir gyrius, ir visa palaima.
Tau vienam, Aukščiausiasis, tai priklauso,
ir joks žmogus nėra vertas Tave minėti.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija,
ypač su didinga sese saule, diena tikrąja, per kurią mus apšvieti.
Ji yra graži, spindinti didžia šviesa,
ir nešanti, Aukščiausiasis, Tavo žymę.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį mėnesį, dangaus žvaigždes –
sukūrei juos ryškius, naudingus ir gražius.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį vėją, visokį orą –
debesuotą, giedrą, nes per jį palaikai savo kūriniją.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį vandenį,
kuris yra labai naudingas, nusižeminęs, brangus ir tyras.
Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę ugnį,
kuri apšviečia naktį, yra graži, linksma, stipri, galinga.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę žemę, mūsų motiną,
kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas, žolę.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos,
kurie atleidžia iš meilės Tau, ir pakelia ligas bei vargą.
Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje,
kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per mūsų sesę kūniškąją mirtį,
nuo kurios joks žmogus pabėgt negali.
Vargas tiems, kurie mirs sunkiai nusidėję.

Palaiminti, kuriuos ji ras vykdančius švenčiausią Tavo valią –
jų nepažeis mirtis antroji.
Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį,
Jam dėkokite ir tarnaukite didžiai nusižeminę.

(Šv. Pranciškus: Saulės giesmė)