Įstatymas

Posted by in apmąstymas

Turėdami laisvą valią, kurios sprendimus Viešpats kantriai priima, labai dažnai pasirinkame malonumus, pramogas bei savo įnorių ir geismų patenkinimus, kas veda į juodą liūdesį ir sunkią tuštybę, o tada net mažiausias paliepimas atrodo, kaip mūsų laisvės apribojmas, ar tapatybės apkirpimas, kas dar labiau pagilina nusiminimą ir gyvenimu nepatenkinimą. Vienintelis išėjimas iš to „užburto rato” tai gyvenimas Dievo duotų įstatymais, nes Jis mus sukūręs turi pilną teisę ir pareigą parodyti mums gyvenimo tikslą ir metodas kaip jį pasiekti. Šių Viešpaties nurodymų vykdymas tampa kelrodžiu vedančiu lyg takeliu per pelkes, tampa mokytoju mokinčiu sąmoningai ir su džiaugsmu rinkti tą, kas veda į Dangiškąją Karalystę.

Skaitiniai KV (161)