Malonės pilnoji

Posted by in apmąstymas

Arkangelas Gabrielius atėjęs pas jauną Mariją praneša jai, jog Viešpats pasirinko ją būti Dievo Sūnaus motina, o dangiškojo pasiuntinio pirmieji žodžiai patvirtina, kad Juozapo žmona šiai misijai yra paruošta – malonėmis apdovanota. Kuklus Mergelės klausimas „kaip tai įvyks?”, tik pabrėžia jos atvirumą naujam Dievo pasiūlymui ir tuo pačiu nenoru atmesti ankstesnio Viešpaties įkvėpimo gyventi skaistybėje santuokoje kartu su savo vyrų. Šventosios Dvasios dovanos suteiktos apreiškimo metu Marijai jau sklidinai pripildytai malonėmis, presipila iš jos ant viso pasaulio ir duoda mums Išganytoja, pažadėtą Mesiją ir lauktą Gelbėtoją. O kad kiekvienas mūsų noriai ir greitai primtų ir su pasitikėjimu įgyvendintų Dievo valią savo kasdienybėje.