Ar liga tai pasekmė nuodėmės?

Posted by in apmąstymas

Viešpats Jėzus išgydęs trisdešimt aštuonerius metus sergantį žmogų įspėjo jį, kad nebenusidėtų. Patyręs sunkaus, skausmingo ir nepatogaus gyvenimą žmogus tikriausiai pasiryžo saugoti savo sveikatą ir vengti situacijų, kuriose galėtų prarasti vos jam sugražintos ir išlauktos sveikatos. Nuodėmė tai nėra tiesoginė priežastis ligos ir nelaimių (nuodėmė gali būti ligos priežastimi pvz. vartojant žalingas sveikatai substancijas), tačiau gyvenimo fizinis neįgalumas rodo, kaip bejėgė yra siela serganti nuodėmės liga ir kur veda gyvenimas ne pagal dvasines taisykles.

Skaitiniai KV (176)