Kivirčai be tikslo spręsti

Posted by in apmąstymas

Vieną  kartą susikivirčijau su broliu dėl, mums abiems atrodė, svarbaus dalyko ir nei vienas nei kitas nenorėjome pasiduoti. Surasdavau vis dar naujus argumentus, kad tik įrodyčiau, jog mano nuomonė geresnė, teisingesnė ir jis turi  galvoti taip kaip aš ir daryti kaip aš noriu. Žinoma, argumento jėga nebuvo pakeista į jėgos argumentą, nors oponentas neliko pasyvus ar argumentų kūryboje nebuvo mažiau išradingesnis. Auksinį sprendimą atnešė mums vyresnisys – jo požiūris į konflikto priežastį buvo visiškai kitos negu mūsų; mes jo nematėme dėl mūsų užsispyrimo. Fariziejai, Rašto aiškintojai, Izraelio tautos vyresnieji nematė Jėzuje Kristuje Mesijo, nes turėjo savo tikslų ir savaip įsivaizduodavo Išganytoją. Šalia Jono Krikštytojo liudijimo, Šventojo Rašto pranašysčių yra galingiausias argumentas neturintis kontrargumentų – niekas kitas, o tik Dievo Sūnus galėjo savo kančia, mirtimi ir prisikelimu atpirkti visų žmonių kaltes ir permaldauti Tėvą, kad vėl juos priimtų kaip savo vaikus.

Skaitiniai