Gėdingi žodžiai

Posted by in apmąstymas

Šiandienos ištrauka iš Jono evangelijos yra aiškus ir labai liūdnas įrodymas, kad Viešpaties Jėzaus priešininkams tiesa buvo visiškai nesvarbi. Jie kalba apie prakeiktą minią, nes ji nežino Įstatymo, bet Nikodemas tuoj pat parodo jiems, kad pasmerkti žmogų, jo neapklausus, prieštarauja Įstatymui (plg. Įst 1, 16-17); taip pat, vienas iš vyresniųjų ir fariziejų įtikėjo Jėzumi; taip pat, iš Galilėjos kilo pranašai (Jona ir Elijas); tačiau ryškiausias pavyzdys yra gėdingas atsakymas Nikodemui: „Ar ir tu esi iš Galilėjos?” Kai pritrūksta argumentų, kai neieškoma tiesos, belieka tik tiesiogiai užsipulti žmogų arba panaudoti smurtą.

Viešpatie, niekada neleisk man naudotis vyriausiųjų kunigų ir fariziejų būdais.

Apmąstymą parašė br. Mateusz Stachowski OFM Conv.