Žmogus arba metalo laužo gabalas

Posted by in apmąstymas

Fariziejams ir Jėzui svetimavimas yra svetimavimas, o nuodėmė yra nuodėmė – Jėzus nesako mergaitei šios dienos Evangelijoje: „Klausyk, o ko jie iš tavęs norėjo, juk nieko rimto neatsitiko”, – bet sako: „Eik ir daugiau nebenusidėk”. – Kuo Jėzaus reakcija skiriasi nuo fariziejų reakcijos?

Tai, kad fariziejai su sugauta mergaite elgiasi kaip su daiktu, kaip su įrankiu, kaip su metalo laužu, iš kurio galima paspęsti spąstus, gaudykles ir pasalas, į kurias galima sugauti Jėzų: jiems nerūpi tiesa ir Įstatymo laikymasis (tai liudija faktas, kad mergaitės meilužis nebuvo atvestas), jų tikslas – įskaudinti Jėzų… gal net akmenimis sudaužyti sugautos mergaitės galvą!

Tačiau Jėzaus geste, kuriuo jis išlaisvina mergaitę, grąžina jai orumą, jaučiame grožį, primenantį mums, kad yra viltis, kad visada yra šansas, kad visada galima pradėti iš naujo, kad žmoguje įžvelgti žmogų yra didis dalykas!

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

Skaitiniai