Negalime apie tai nepasakoti…

Posted by in apmąstymas

… nes Kristaus prisikėlimas sužadina mumyse poreikį, vidinį imperavimą, iš tikrųjų troškimą apie tai papasakoti. Tikriausiai su tokiu įsitikinimu ir galios pojūčiu į pasaulį ėjo visi tie, kurie sutiko jau prisikėlusį Jėzų. O tu, ką turi
ir neši pasauliui?