Amžinybės įgijimas

Posted by in apmąstymas

Kadangi Viešpaties yra praeitis, dabartis ir ateitis, Jis gali dalinti visiems kiek nori, kada nori ir pagal savo taisyklių. Kviesdamas žmogų į amžinybę įpareiguoja atsisakyti nuodėmingos praeities ir  dabartyje gyventi tikėjimu į Sūnų. Tas nuolatinis susivienijimas su Jėzumi tai ne maldų nuolatinis kartojimas ar pamaldūs atitodūsiai, bet sąmoningas pasirinkimas vertybių ir jų laikymasis  ne dėl savo naudos, patogumo ar malonumo, bet dėl Jėzaus meilės ir Dievo valios.

Skaitiniai