Dievo slėpinis

Posted by in apmąstymas

Yra slėpinys, kurį žino vien Dievas Švenčiausiojoje Trejybėje bei tie, kuriems Jis pats nori jį atskleisti: tiesa apie Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios bendrystę, apie valios, meilės ir veiksmų vienybę. Šio slėpinio pažinimas stiprina žmogų kuriantį bendruomenę su kitais, panašią į dieviškąją. Nors pradžioje gali tai atrodyti neįmanoma, tačiau su kiekvienu žingsniu vienybės link žmogaus širdis, sutrikdyta greitai besikeičiančio pasaulio, nurimsta, sužeista nuodėmės atgauna jėgas, pavargusi nuo sunkumų tampa entuziastinga, o nusivylusi nesėkmėmis įgyja vilties.

Skaitiniai