Bent tūkstantis kartų

Posted by in apmąstymas

Daug dažniau matau audringą ežerą ir žmones, stiprų vėją ir emocijas, daug dažniau patiriu tamsą, nei Jėzų, einantį link manęs vandeniu, tuo audringu ežeru. Bet ar tai reiškia, kad Jis neateina? Dažniausia mano problema yra ne tai, kad Jėzaus nėra, o tai, kad pernelyg skubotai atsakau į minėtus klausimus („ne!”), nors Viešpats Jėzus jau tūkstantį kartų man parodė, kad Jis nugali visus audringus ežerus, stiprius vėjus ir tamsą.

Apmąstymą parašė br. Mateusz Stachowski OFM Conv.

Skaitiniai