Kiekvienas turi kažkokias avis

Posted by in apmąstymas

Jonas Auksaburnis taip komentuoja šios dienos Evangeliją: „kiekvienas turi savo avis”.
Niekas nėra atleistas nuo galimybės, niekas nėra atleistas nuo pareigos prižiūrėti avis, iš tiesų, net Petras nebuvo atleistas nuo pareigos, nors jis tris kartus išsižadėjo Jėzaus.
Prisikėlęs Jėzus sako Petrui: „Nuo šiol tavo meilė man bus matuojama tavo meile avims.”
Kiekvienas mūsų turi kažkokią avį, kažkokias avis: šeimą, vaikus, draugus, darbą, parapiją, mums patikėtą misiją, paskirtą užduotį, tarnystės srytį, už kurią esame atsakingi, ir t. t. – ir rūpinimasis avimis – tai vienas iš būdų garbinti ir šlovinti nužudytą ir prisikėlusį Avinėlį.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

Skaitiniai ABC (512)

Apd 5, 27b–32. 40b–41: 
Ps 30, 2. 4. 5–6. 11. 12a. 13b.
Apr 5, 11–14: 
† Jn 21, 1–19: