Dievo šviesa

Posted by in apmąstymas

Net stovėdami visiškoje tamsoje galite matyti mažiausius šviesos spindulius, kurie neturi jokios ryškios ribos; jie bėga tol, kol nėra kliūties, ant kurios kristų, ir ją apšviestų. Taip Dievas, mylėdamas žmogų, kiekvieną iš mūsų, kviečia, ieško ir žvalgosi į nuodėmės tamsą panirusių ir beviltiškumo tamsoje pasiklydusių žmonių. Jis neleis, kad kas nors, kas nors truputį juo tiki, liktų tamsoje.

Skaitiniai