Energetikas

Posted by in apmąstymas

„Jie atėjo, grįžo, praėjo, atėjo, nusileido”. Kaip matote, judėjimas, dinamiškumas yra pagrindinė apaštališkoji veikla. Jie nuolat kažkur bėga. Tačiau šiame judėjime jie nepraranda dvasios ir energijos. Be to, klajonės vyksta per patį suspaudimo įkarštį. Akmenimis apmestas ir sužeistas Paulius atsikelia, tikriausiai su mėlynėmis, nupurto dulkes nuo tunikos ir eina toliau, tarsi nieko nebūtų nutikę. Jis galėjo pasakyti: „Ponai, viskas gerai, einame toliau! Kokia stiprybė, neįtikėtina! Ir visa tai dėl to, kad jis saugo Viešpaties žodį savo širdyje tarsi lobių skrynioje: – Mano ramybė, kurią duodu jums, – ši Kristaus dovana yra tarsi atominis kuras, kuris niekada neišsenka. Kiekvieną maldos valandą kiekvieno iš mūsų laukia didžiulis energijos šaltinis.

Apmąstymą parašė br. Michał Sabatowski OFM Conv.

Skaitiniai