Ne šio pasaulio

Posted by in apmąstymas

Sąžinė, Dievo duotas vidinis balsas, skatinantis rinktis gėrį ir vengti blogio, yra kiekvieno žmogaus sąjungininkė kovoje už asmeninį šventumą. Taip pat, sąžinė yra druska pasaulio akyse – žmonių, kurie seka malonumų, aistrų ir puikybės patenkinimo, todėl jie taip dažnai ir garsiai išlieja neapykantą tikintiesiems. Šie žmonės nepavydi, kad Jėzus kviečia ką nors sekti Juo, kad kas nors gyvena pagal Dievo valią, kad kas nors vadovaujasi vertybėmis, bet jie negali pakęsti savo sąžinės balso, skatinančio juos rimtai ir autentiškai gyventi tikėjimu ir Evangelija.
Tai kiekvieno mūsų sprendimas: ar busime šio pasaulio žmonės ar žmonės iš šio pasaulio nepriklausantys jam, bet Viešpačiui.

Skaitiniai