Liūdesio pabaiga – tai džiaugsmo pradžia

Posted by in apmąstymas

Liūdesys ir džiaugsmas šiandienos Evangelijoje yra priešingų žmogaus dvasinių būsenų rezultatas. Žmogų apima liūdesys, kai pavargęs kovoti dėl šventumo, pasiduodęs pagundoms ir nusidėjęs, nerimauja, kad prarado laisvę ir Dievo malonę. Toks liūdesys turi savo pabaigą – išnyksta Dievo gailestingumo šviesoje bei susitikimo su Viešpačiu džiaugsme. Nes Jis peržengė liūdesio, mirties ir nuodėmės nubrėžtas ribas ir dovanoja jėgų eiti su Juo tuo pačiu keliu, peržengiant liūdesio ir apatijos ribas ir žengiant į begalinį džiaugsmą.

Skaitiniai