Meilę už meilę

Posted by in apmąstymas

Kokia didelė paguoda Dievo išsiilgusiai sielai suvokti, kad Tėvas ją myli. Užtenka įtikėti, kad Jėzus, Tėvo atsiųstas Sūnus, yra mano Viešpats ir Gelbėtojas, ir ištvermingai sekti paskui Jį – Numyletinį. Turėti glaudį ryšį su Jėzumi, taip Jo nesibaigiančios ir neblestančios meilės garantija ir tuo pačiu gyvenimo Tėvo ir Šventosios Dvasios meilės glėbyje neatšaukiama malonė.

Skaitiniai