Jūs esate…, būtent, kas?

Posted by in apmąstymas

Druska, dedama į maistą, suteikia jam skonį – ji tampa nematoma, bet jos poveikį galima pajusti. Deganti vaškinė žvakė apšviesdama aplinką, tarnauja visiems bei pati išnyksta. Katalikas yra pašauktas būti geras visiems ir kiekvienoje situacijoje, tačiau jis neturi pasiduoti puikybei, bet savo gerais darbais privalo apreikšti Tėvą ir vesti pas Jį, o ne pas save.

Skaitiniai